Monday, October 11, 2010

Utusan Pengarah AkademiSalam......
Selamat datang ke laman Web Rasmi Akademi Sukan Zenith. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas kepada pihak Pengurusan Akademi kerana berjaya membina laman Web Rasmi Akademi Sukan Zenith ini. Selaras dengan impian negara yang ingin melahirkan satu pembangunan sukan yang cemerlang di negara kita, maka Akademi Sukan Zenith ini telah dilahirkan demi membentuk dan melahirkan atlit dan pakar sukan yang cemerlang dan berkaliber untuk negara. Pihak Akademi berharap agar semua pihak memberi sokongan dan memberi keyakinan kepada kami demi mencapai misi kami bagi melahirkan satu pembengunan sukan yang cemerlang. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak 100 Plus kerana memberi bantuan modal kepada kami dan tidak lupa juga kepada pihak Kementerian Belia & Sukan kerana banyak meyumbangkan dana kepada kami dalam membangunkan sukan di Akademi Sukan Zenith ini. 

No comments:

Post a Comment