Monday, October 11, 2010

Pengurusan

Pengarah Akademi
Prof Dr. Harith B. Zaim

Pengurus Akademi
Dr. Witson Ak. Joseph

Penyelaras Sukan
Dr. Ariff Master

Penyelaras Akademik
Dr. Syami Mahemud

Pengurus Kewangan
Dr. Haslina Anan

Pengurus Hal Ehwal Pelajar
Dr. Budin Harizan

Pengurus Kemudahan
En. Zaini B. Nafie

Pengurus Intergrasi Akademi
Dr. Muniandir A/L Hanipiah

No comments:

Post a Comment