Monday, October 11, 2010

Takwin Akademi 2010

Takwin Akademi 2010
 Januari
1-2 Januari : Pendaftaran pelajar baru sesi 1/2010
4-6 Januari : Program Orientasi pelajar baru
Februari
14-18 Feb : Program pembangunan sukan ( seminar, ceramah, bengkel )
Mac
21-22 Mac : Program Seminar pemakanan Sihat
April
12-16 April : Karnival sukan Akademi sesi 1/2010
Mei
3-5 Mei : Program Lawatan Ke Kementerian Belia & Sukan bagi program Kejurulatihan
20-24 Mei : Pertandingan Bola Sepak Akademi
Jun
1-20 Jun : Cuti Pertengahan Tahun
21-22 : Pendaftaran Pelajar baru sesi 2/2010
23-25 : Program orientasi Pelajar baru
Julai
10-14 Julai : Pertandingan bola tampar Akademi
20-26 : Kejohanan Regata & kayak Akademi
Ogos
8-10 Ogos : Kejohanan Badminton Tertutup Akademi
18-22 Ogos : Kejohanan Hoki Piala Emas Akademi edisi Ke-3
September
2-10 Sep : Minggu program pemakanan sihat
Oktober
4-6 Okt : Kejohanan Jemputan Rugbi Akademi
18-23 Okt : Aktiviti Pendidikan Luar
25-28 Okt : Kejohanan Basketball Akademi
Nov
2-4 Nov : Kursus Kepegawaian & Kepengadilan Bola Sepak
6-8 Nov : kursus Kepegawaian & Kepengadilan Badminton
10-12 Nov : Kursus Kepegawaian & Kepengadilan Hoki
14-16 Nov : Kursus Kepegawaian & kepengadilan Rugbi
18-20 Nov : Kursus Kepegawaian & Kepengadialan Olahraga
December
1-31 Dec : Cuti Akhir tahun

Utusan Pengarah AkademiSalam......
Selamat datang ke laman Web Rasmi Akademi Sukan Zenith. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas kepada pihak Pengurusan Akademi kerana berjaya membina laman Web Rasmi Akademi Sukan Zenith ini. Selaras dengan impian negara yang ingin melahirkan satu pembangunan sukan yang cemerlang di negara kita, maka Akademi Sukan Zenith ini telah dilahirkan demi membentuk dan melahirkan atlit dan pakar sukan yang cemerlang dan berkaliber untuk negara. Pihak Akademi berharap agar semua pihak memberi sokongan dan memberi keyakinan kepada kami demi mencapai misi kami bagi melahirkan satu pembengunan sukan yang cemerlang. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak 100 Plus kerana memberi bantuan modal kepada kami dan tidak lupa juga kepada pihak Kementerian Belia & Sukan kerana banyak meyumbangkan dana kepada kami dalam membangunkan sukan di Akademi Sukan Zenith ini. 

AKADEMI SUKAN ZENITH

Akademi Sukan Zenith ditubuhkan pada 1 Februari 2005. Program sukan yang ditawarkan di  Akademi ini berteraskan konsep integrasi antara bidang pedagogi dengan disiplin sukan & kegiatan sukan. Masyarakat kini memberi harapan yang tinggi terhadap pencapaian sukan negara agar setanding dengan pencapaian negara-negara maju dan memerlukan pakar-pakar dalam bidang ini. Usaha memperbaiki pencapaian ahli-ahli sukan sebenarnya bermula dari peringkat sekolah. Maka itu, Akademi ini menawarkan pengajian meliputi bidang pendidikan Sains Sukan, Psikologi Sukan, Pendidikan Jasmani dan Sains Kejurulatihan bagi mencapai dan memenuhi harapan tersebut. Bagi peringkat Sarjana, fakulti ini menawarkan pengajian meliputi Kaedah Pengujian, Pengukuran, Pengajaran serta Penyelidikan Psikologi Sukan yang dapat memberi sumbangan terhadap peningkatan pencapaian ahli-ahli sukan negara ini.Misi Akademi Sukan Zenith ini ialah menyediakan pelajar-pelajar dengan skil-skil intelektual dan fizikal yang penting untuk maksimumkan potensi mereka.
Pendidikan Jasmani
Program ini menerapkan bakal graduan dengan kebolehan mengajar dan merancang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani serta Pendidikan Kesihatan yang ditawarkan di sekolah dan institusi-institusi pendidikan. Ia merupakan pengajian yang mengabungkan aspek teori dan praktik pelbagai disiplin Pendidikan Jasmani dan Kesihatan bagi melahirkan graduan yang bakal mendidik dan menyebarkan ilmu yang mementingkan aspek kesihatan jasmani di kalangan masyarakat. Graduan akan mempunyai pengetahuan yang mendalam dan kemahiran profesional dalam bidang Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Graduan program ini juga berupaya membantu melahirkan masyarakat yang mengutamakan gaya hidup sihat sebagai asas membina kecemerlangan akademik dan kehidupan.
Sains Sukan
Program ini memberi tumpuan untuk melahirkan pendidik yang berkebolehan menjadi pengurus, pentadbir, dan jurulatih sukan yang berkesan. Program ini menghasilkan graduan berupaya mengaplikasikan kepakaran dalam bidang penyelidikan dan pembangunan Pendidikan Sains Sukan. Penekanan program adalah kepada penguasaan ilmu pedagogi yang bersesuaian dengan profesionalisme seorang pakar sukan. seterusnya sebagai atlit sukan.Penumpuan khusus adalah kepada penerapan konten sains sukan yang terkini.
Kejurulatihan
Program ini mengabungkan aspek teori dan praktik pelbagai disiplin Sains Sukan serta kemahiran kejurulatihan yang khusus bagi melatih ahli sukan. Graduan akan berpeluang untuk menyokong ijazah yang diperoleh dengan kelayakan kejurulatihan sukan yang spesifik daripada badan-badan sukan kebangsaan. Program ini mampu melahirkan guru merangkap jurulatih yang berkesan dalam bidang Sains Kejurulatihan di sekolah-sekolah, institusi-institusi pengajian tinggi, organisasi kerajaan serta swasta dan berkemahiran dalam pengajaran, penyelidikan dan pembangunan bidang Sains Sukan. Program ini turut menyediakan bakal jurulatih dan pengurus sukan yang mempunyai asas pendidikan Sains Sukan Gunaan yang dapat menggalakkan penyelidikan dan perundingan dalam bidang sukan untuk memenuhi keperluan baru pembangunan sukan negara.

Pengurusan

Pengarah Akademi
Prof Dr. Harith B. Zaim

Pengurus Akademi
Dr. Witson Ak. Joseph

Penyelaras Sukan
Dr. Ariff Master

Penyelaras Akademik
Dr. Syami Mahemud

Pengurus Kewangan
Dr. Haslina Anan

Pengurus Hal Ehwal Pelajar
Dr. Budin Harizan

Pengurus Kemudahan
En. Zaini B. Nafie

Pengurus Intergrasi Akademi
Dr. Muniandir A/L Hanipiah

Misi, Visi & Objektif

Misi
Melahirkan Atlit sukan yang cemerlang dan berdaya saing untuk mengharumkan negara dan melahirkan pakar sukan yang setanding dengan negara-negara lain.


Visi
Menyediakan pelbagai kemahiran dan pengetahuan sukan demi melahirkan seorang atlit dan pakar sukan yang mampu menyumbangkan jasa kepada negara dalam bidang sukan.


Objektif
Akademi ini ditubuhkan untuk:
      1. Melahirkan atlit yang cemerlang dan berdaya saing
      2. Membentuk jati diri dalam diri seseorang atilt terutamanya semangat kesukanan dan semangat patriotik
      3. Menyediakan kemudahan yang lengkap dan mencupi demi pembangunan sukan
      4. Melahirkan pakar sukan yang berkaliber dan mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam      
          bidang sukan yang setanding dengan negara-negara lain.