Monday, October 11, 2010

Misi, Visi & Objektif

Misi
Melahirkan Atlit sukan yang cemerlang dan berdaya saing untuk mengharumkan negara dan melahirkan pakar sukan yang setanding dengan negara-negara lain.


Visi
Menyediakan pelbagai kemahiran dan pengetahuan sukan demi melahirkan seorang atlit dan pakar sukan yang mampu menyumbangkan jasa kepada negara dalam bidang sukan.


Objektif
Akademi ini ditubuhkan untuk:
      1. Melahirkan atlit yang cemerlang dan berdaya saing
      2. Membentuk jati diri dalam diri seseorang atilt terutamanya semangat kesukanan dan semangat patriotik
      3. Menyediakan kemudahan yang lengkap dan mencupi demi pembangunan sukan
      4. Melahirkan pakar sukan yang berkaliber dan mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam      
          bidang sukan yang setanding dengan negara-negara lain.

No comments:

Post a Comment