Monday, September 27, 2010

Kemudahan & Peralatan Sukan


Kemudahan dan peralatan sukan
           Bagi memantapkan lagi pengajaran di Akademi ini, peralatan dan kemudahan sukan juga harus dinaiktarafkan. Pertama sekali setiap sekolah harus mempunyai peralatan dan kemudahan asas yang lengkap. Mengikut spesifikasi kemudahan sukan yang dikeluarkan oleh Pihak Kementerian Pelajaran, setiap sekolah diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu padang dan gelanggang di setiap sekolah tersebut.  Seterusnya pihak kementerian juga harus menyediakan peralatan dan kemudahan tambahan yang lain bagi menambah peralatan dan kemudahan yang sedia ada. Ini bagi memudahkan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Pendidikan Sukan dan Jasmani ini di sekolah. Dengan ini, pelajar juga dapat merasai penggunaan pelbagai jenis peralatan dan kemudahan sukan dalam proses pembelajaran mereka. Ini akan mendedahkan mereka dengan penggunaan dan pengendalian sesuatu peralatan sukan tersebut. Ini seterusnya membantu pelajar dalam mengenal peralatan sukan tersebut dengan lebih mendalam dan merasai cara  penggunaan dan pengendaliannya sendiri. Peralatan dan kemudahan yang lengkap ini boleh  membantu guru dalam mengajarkan pelajar  lebih banyak jenis permainan sukan. Ini akan memudahkan proses pengajarannya kerana dengan adanya peralatan dan kemudahan yang ada ini, tidak ada masalah bagi seorang guru untuk mengajar pelajar dalam proses pengajarannya.
         Peralatan dan kemudahan sukan yang lengkap ini memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Tanpa peralatan dan kemudahan yang lengkap, sesuatu proses pembelajaran dan pengajaran tidak dapat dijalankan dengan sempurna dan lancar.

No comments:

Post a Comment